توجه : پرداخت مبلغ ۶۵ هزار تومان بابت مشاوره ، دریافت ،ارسال ،بررسی و پیگیری و پذیرش کارجو بوده و الزامی میباشد. خواهشمند جهت پیگیری فرم کاریابی و نحوه پذیرش حداکثر پس از ۱۰ روز کاری از طریق راههای ارتباطی با شرکت در ارتباط باشید .

ثبت رزومه

  • زبانمیزان اشنایی 
  • رشته تحصیلیمدرک تحصیلی 
  • انواع فایل های مجاز : jpeg, jpg, pdf.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpeg, jpg, pdf.
  • قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان
  • ۰ تومان