متقاضی محترم با توجه به بررسی سوابق و پرونده شغلی جنابعالی و موافقت کارفرما مربوطه در جهت صدور تضمینی دعوتنامه کاری شما خواهشمنداست پس از بررسی دقیق شرایط اعلامی و تحقیق در مورد کشور مربوطه نسبت به تایید فرم و پرداخت مبلغ سه میلیون تومن علی الحساب بابت هزینه های قانونی اخذ دعوتنامه در درگاه بانکی شرکت اقدام نمایید .
توجه :حداقل زمان اخذ دعوتنامه های کاری یکماه کاری و حداکثر سه ماه میباشد.
پس از ارسال دعوتنامه بایستی نسبت به پرداخت مبلغ سه میلیون تومن دیگر در درگاه بانکی شرکت اقدام تا دعوتنامه فوق به آدرس ایمیل شما ارسال گردد.
پس از اخذ دعوتنامه در صورت تمایل کارگزاران خبره در اخذ ویزا در ایران به شما معرفی میگردد‌.
کلیه دعوتنامه های شغلی صادره رسمی ،معتبر و قابل استعلام توسط متقاضی یا سفارت کشور مربوطه میباشد .

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات تماس

  • ارسال مدارک

  • قیمت: 30,000,000 ریال
WhatsApp chat